Lainsäädännön vaatimuksia

Elintavikelaki löytyy alla olevasta linkistä.

Elintarvikelaki

Lainsäädännössä on määritelty omavalvonnan periaatteet ja kirjausvelvoitteet.

Omavalvonnan kehitys

Omavalvonta elintarvikealan yrityksissä on ollut arkipäivää lainsäädännön vaatimana yli viisitoista vuotta. Suomen liittyessä EU:n jäseneksi myös elintarvikelainsäädäntö uudistettiin yhteisön vaatimusten mukaiseksi. Uudistustyötä ja harmonisointia on jatkettu edelleen. Iso elintarvikelainsäädännön uudistus tehtiin uusimalla elintarvikelaki ja asetus vuonna 2006.

HACCPdoc®


 • Kokonaisjärjestelmä omavalvonnan ja jäljitettävyyden dokumentointiin ja johtamiseen
 • Mahdollistaa eri lähteistä tulevien tietojen hallinnan ja analysoinnin
 • Järjestelmään voidaan syöttää tietoja
  • langattomilla päätelaitteilla
  • automaattisesta lämpötila- valvonnasta
  • PC:llä paikallisesti tai verkossa

Konsultointi ja koulutus

Konsultointi

Teemme konsultointitoimeksiantona mm. seuraavia kokonaisuuksia alusta loppuun.

Omavalvontasuunnitelmat

 • ISO 22001 ja FSSC -pätevyydet

Laatu- ja ympäristöjärjestelmät

 • ISO 9001 ja ISO 14001 -pätevyydet

Voimme hoitaa myös sisäiset auditoinnit yhdessä organisaation henkilöstön kanssa.

Lämpötilavalvonta

Konsultointi ja kehittäminen

 • Tiedonkeruujärjestemät
 • Automaattinen lämpötilanvalvonta EN 12830 ja EN 13485 ja 13485 vaatimusten mukaisesti
 • Loggerit ja mittarit
 • Kalibroinnit ja toiminnan tarkastukset

HACCP-prosessi ja omavalvonta

 • Riskikartoitus, kehittäminen ja käytännön ohjeet
 • Katselmus- ja tarkastustoiminta
 • Sisäisten auditointien suunnittelu ja toteutus