Lainsäädännön vaatimuksia

Elintavikelaki löytyy alla olevasta linkistä.

Elintarvikelaki

Lainsäädännössä on määritelty omavalvonnan periaatteet ja kirjausvelvoitteet.

Omavalvonnan kehitys

Omavalvonta elintarvikealan yrityksissä on ollut arkipäivää lainsäädännön vaatimana yli viisitoista vuotta. Suomen liittyessä EU:n jäseneksi myös elintarvikelainsäädäntö uudistettiin yhteisön vaatimusten mukaiseksi. Uudistustyötä ja harmonisointia on jatkettu edelleen. Iso elintarvikelainsäädännön uudistus tehtiin uusimalla elintarvikelaki ja asetus vuonna 2006.

HACCPdoc®


 • Kokonaisjärjestelmä omavalvonnan ja jäljitettävyyden dokumentointiin ja johtamiseen
 • Mahdollistaa eri lähteistä tulevien tietojen hallinnan ja analysoinnin
 • Järjestelmään voidaan syöttää tietoja
  • langattomilla päätelaitteilla
  • automaattisesta lämpötila- valvonnasta
  • PC:llä paikallisesti tai verkossa

Comark RF 311-T

Kuvateksti


Comark RF311-T on sisään rakennettua anturia käyttävä WiFi lämpötilaloggeri, joka lähettää tiedot langattoman verkon kautta tietokoneelle. Liikennettä varten tarvitaan ohjelma, jonka saa maksutta oston yhteydessä.

Comark RF 300-sarjassa on eri tyyppisisä mittausratkaisuja kosteuden ja lämpötilan mittaamiseksi ja taltioimiseksi.

Sisartuotteet ovat:

 • RF312 TP loggeri ulkoisella anturilla.
 • RF313-TH loggeri sisäisillä kosteus- ja lämpötila-antureilla
 • RF314-TC loggeri ulkoisella termoparilla
Logereihin on lisäksi saatavissa verkkolaite ja RF312TP loggeriin saa eri tyyppisiä antureita.

Vasemmassa kuvassa on perudnäyttö järjestelmän lähettimistä

Pakastekaapin lämpötilakäyrä