Lainsäädännön vaatimuksia

Elintavikelaki löytyy alla olevasta linkistä.

Elintarvikelaki

Lainsäädännössä on määritelty omavalvonnan periaatteet ja kirjausvelvoitteet.

Omavalvonnan kehitys

Omavalvonta elintarvikealan yrityksissä on ollut arkipäivää lainsäädännön vaatimana yli viisitoista vuotta. Suomen liittyessä EU:n jäseneksi myös elintarvikelainsäädäntö uudistettiin yhteisön vaatimusten mukaiseksi. Uudistustyötä ja harmonisointia on jatkettu edelleen. Iso elintarvikelainsäädännön uudistus tehtiin uusimalla elintarvikelaki ja asetus vuonna 2006.

HACCPdoc®


  • Kokonaisjärjestelmä omavalvonnan ja jäljitettävyyden dokumentointiin ja johtamiseen
  • Mahdollistaa eri lähteistä tulevien tietojen hallinnan ja analysoinnin
  • Järjestelmään voidaan syöttää tietoja
    • langattomilla päätelaitteilla
    • automaattisesta lämpötila- valvonnasta
    • PC:llä paikallisesti tai verkossa

Lämpötilavalvonta

Lämpötilan seuranta ja tallennus

Pakastehuoneiden lämpötilavalvonnan laitteiden on oltava komission asetuksen (EY 37/2005) mukaisia.  Seuraavassa suoraan asetuksen toisen artiklan kohdat 1, 2 ja 3.

 

1.                   Pakastettujen elintarvikkeiden kuljetusvälineet, välivarastot ja varastot on varustettava asianmukaisin tallennusvälinein, jotta pakastettujen elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevan ilman lämpötilaa voidaan valvoa tihein ja säännöllisin väliajoin.

 

2.                   Tammikuun 1 päivästä 2006 kaikkien mittausvälineiden, joita käytetään lämpötilan seurantaan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, on oltava standardien EN 12830, EN 13485 ja EN 13486 mukaiset. Elintarvikealan toimijoiden on säilytettävä kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, joiden avulla voidaan tarkastaa, että edellä mainitut välineet ovat vastaavan EN-standardin mukaisia. Sellaisten mittausvälineiden käyttöä, jotka on ennen tämän asetuksen antamista voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti asennettu 31 päivään joulukuuta 2005 mennessä, voidaan kuitenkin jatkaa 31 päivään joulukuuta 2009 saakka.

 

3.                   Elintarvikealan toimijan on päivättävä lämpötilatallenteet ja säilytettävä ne vähintään vuoden ajan tai kauemmin ottaen huomioon pakastetun elintarvikkeen luonne ja tarjollapitoaika.