Lainsäädännön vaatimuksia

Elintavikelaki löytyy alla olevasta linkistä.

Elintarvikelaki

Lainsäädännössä on määritelty omavalvonnan periaatteet ja kirjausvelvoitteet.

Omavalvonnan kehitys

Omavalvonta elintarvikealan yrityksissä on ollut arkipäivää lainsäädännön vaatimana yli viisitoista vuotta. Suomen liittyessä EU:n jäseneksi myös elintarvikelainsäädäntö uudistettiin yhteisön vaatimusten mukaiseksi. Uudistustyötä ja harmonisointia on jatkettu edelleen. Iso elintarvikelainsäädännön uudistus tehtiin uusimalla elintarvikelaki ja asetus vuonna 2006.

HACCPdoc®


  • Kokonaisjärjestelmä omavalvonnan ja jäljitettävyyden dokumentointiin ja johtamiseen
  • Mahdollistaa eri lähteistä tulevien tietojen hallinnan ja analysoinnin
  • Järjestelmään voidaan syöttää tietoja
    • langattomilla päätelaitteilla
    • automaattisesta lämpötila- valvonnasta
    • PC:llä paikallisesti tai verkossa

Comark RF 311-T

06.04.2014

Uusi langattomaan verkkoon tukeutuva lämpötilanmittausjärjestelmä on tilattavissa. Järjestelmässä yksittäiset loggerit ohjelmoidaan suoraan WiFi-verkkoon. Asennuksen jälkeen järjestelmää hallinnoidaan verkon yli. Seurantatiedot nähdään verkon yli tietokoneella. Tiedot voidaan siirtää Excel-taulukkolaskentaan ja varmuuskopioida eri paikkaan. Toimitusaika on tällä hetkellä noin 2 viikkoa tilauksesta.
26.02.2016HACCPdoc ® kylmähuoneen alusta
26.02.2016HACCPdoc ® uusi versio valmistuu pian
06.04.2014Comark RF 311-T
22.05.2013Oiva esiauditointi ja koulutus
24.04.2013Oiva tulee, onko lämpömittarisi valmis
13.12.2012FSSC pätevyys
04.10.2012Uusia lämpömittareita myynnissä
23.05.2012Verkkokauppa avattu